Depressie en burn-out

De Oases heeft tot doel depressie en burn-out te helpen voorkomen.
Ze richt zich op het ondersteunen en versterken van iedereen die het even teveel wordt.

Korte uitleg over depressie en burn-out
Depressie en burn-out zijn niet hetzelfde, maar geven wel dezelfde soort klachten. Vermoeidheid, het gevoel van falen, concentratie problemen, slaapproblemen o.a.
Burn-out heeft als belangrijk kenmerk. Het opgebrand zijn, geen energie hebben, Wel willen en ook nog kunnen genieten, maar er niet de energie voor hebben.
Bij depressie staat neerslachtigheid op de voorgrond. Het nergens meer zin in hebben, niet kunnen genieten en zich niet of moeizaam kunnen zetten tot dingen.

 

Ter illustratie een heel verhelderend filmpje: the black dog.