Menu Sluiten

Naaste of mantelzorger?

Uit het visie document van Oases:

Over naasten van mensen met kanker en andere levensbedreigende ziektes.

Mantelzorgers zijn één van de risicogroepen voor het ontwikkelen van een depressie. Cijfers over overbelaste mantelzorgers nemen toe. Mantelzorgers van een levensbedreigend zieke als kanker ontwikkelen zelfs evenveel ernstige psychische problemen, als de kankerpatiënten zelf. Uit onderzoek blijken minimaal evenveel naasten als kankerpatiënten zelf te kampen met depressie en angststoornissen. Ze dragen een zware emotionele last. Ze ervaren machteloosheid en angst om hun dierbare te moeten zien lijden of te moeten gaan verliezen.  Ze steken al hun energie in het zorgen voor hun dierbare, gaan gemakkelijk over eigen grenzen en raken zo overbelast .

Daarnaast zien zij zich vaak niet als mantelzorgers. De menselijke natuur, de relatie, de natuurlijke zorg voor elkaar en de liefde voor de ander maken zorgen voor de ander tot een vanzelfsprekende natuur. Ook leeft het beeld dat mantelzorg gaat over daadwerkelijke zorg, zoals wassen, in en uit bed helpen. Maar de zwaarte bij een levensbedreigende ziekte is natuurlijk vooral de emotionele kant ervan. Die gaat over angst bij jou en de ander en over machteloosheid en hoe daarmee omgaan voor jezelf en in je zorg om de ander.

Deze situatie met levend rouw en verlies, vraagt om zorg voor deze mantelzorger zelf.