Menu Sluiten

Stichting Oases

Stichting Oases heeft het doel om depressie en burn-out terug te dringen.

  • Natuurlijk, goed en menselijk voor iedereen die het teveel wordt.
  • Op adem en in je kracht komen. In een natuurlijke en huiselijke omgeving.
  • Normaliserend en aansluitend bij de kenmerken en behoeftes van de mens.
  • Met compassie en zonder winstoogmerk ons aller maatschappelijk belang dienend.
  • Sociaal betrokken, open en transparant in haar wezen. Oprecht en betrouwbaar.
  • Gebruikmakend van natuurlijke middelen in een omgeving waar je jezelf thuis mag voelen.
  • Gericht op samen en delen.

Lees hier alles over het concept, de missie, het doel, de werkwijze, het ontstaan en de actuele en toekomstige ontwikkelingen van Stichting de Oases.

Over de stichting

Aanbod Oases

Organisatie en beleid