Menu Sluiten

ik heb een klacht

Klachten

Oases wil het natuurlijk goed doen en dat iedereen tevreden is, maar fouten en het hebben van een klacht zijn menselijk. En nog belangrijker, ze zijn om van te leren en om van ‘goed’ naar ‘nog beter’ te kunnen gaan.

Bij de Oases hebben we zoals dat hoort en ook wettelijk bepaald is een klachten procedure.

Bij alle klachtenregelingen is het de regel dat er eerst in gesprek met de betroffen partijen binnen de organisatie een oplossingen gevonden wordt, daarna staat er nog een weg open voor het indienen van een formele klacht. Voor Oases is dit opgedeeld in een algemeen beleid, geldend voor alle klachten, met daarnaast regelingen voor specifieke klachten of voor speciale doelgroepen bij Oases.

  • Algemene Klachtenprocedure, waarin ook beschreven staat waar en hoe een formele klacht (oftewel geschil) kan voorgelegd worden.
  • Een klachtenfolder voor pauze en herstel voor jongeren en jongvolwassenen. 
  • Privacy en gegevensverwerkingWaarin naast een uitleg ook beschreven is hoe te handelen bij een klacht daarover.

Verder heeft Oases speciale regelingen en documenten voor als het oplossen intern niet lukt:

  • Klachten over Oases als zorgorganisatie. Als een klacht gaat over de zorg of hulpverlening bij Oases en het intern niet opgelost kan worden is Oases aangesloten bij het klachtenportaal Zorg, waar de klacht voorgelegd kan worden aan de geschillencommissie. Meer info over KPZ klik hier
  • Klachten over het handelen van een professioneel hulpverlener. Voor de geregistreerde hulpverleners bij Oases bestaat er het tuchtrecht. Het gaat dan om een geregistreerde sociaal werker of jeugdwerker. Meer info sociaal werker klik hier. Meer info jeugdwerker, klik hier
  • Klacht van werknemer wat verband houdt met het arbeidscontract. Meer info klik hier