Menu Sluiten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Gemiddeld zit iemand met zijn gegevens in honderden tot duizenden bestanden, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

De Oases vind het vanzelfsprekend dat zorgvuldig met persoonsgegevens en met wat er in vertrouwen aan de hulpverlener vertelt is wordt omgegaan. Privacy en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk.

Omdat het verwerken van persoonsgegevens bij de Oases op verschillende vlakken plaatsvindt, heeft ze haar beleid vastgelegd in een drietal documenten.

  • Gegevens via de website. Bij gebruik van de website worden gegevens verzameld, zoals email adres, (gebruikers)naam en ook cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Hoe en waarom wij wat doen kunt u lezen bij:

Privacy en gegevensverwerking website

  • Gegevensverwerking algemeen. Wanneer er een relatie wordt aangaan met de Oases, of diensten afgenomen worden, hebben we gegevens van u nodig. Hoe en waarom wij wat doen kunt u lezen in het document gegevensverwerking en privacy algemeen.

gegevensverwerking algemeen 2022

  • Gegevensverwerking bij hulpverlening. Bij een hulpverleningstraject zijn uiteraard¬† privacygevoelige persoonsgegevens nodig. Dit vraagt een hoge mate van zorgvuldigheid en meer dan in de algemene gegevensverwerking wordt beschreven.

gegevensverwerking-hulpverleningstraject-2023

Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking; email privacy@stichtingoases.nl. Ook heb je het recht om je tot de autoriteit Persoonsgegevens te wenden als je twijfels of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de Oases. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl